CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB HANDBOL SANT QUIRZE


D’acord amb el que regula el Decret 145/1991, la Junta Directiva del Club Handbol Sant Quirze comunica a totes les sòcies i a tots els socis de l’entitat la convocatòria d’eleccions per escollir nova Junta Directiva del Club.

El procés electoral s’iniciarà el 9 de març amb la publicació de la convocatòria i finalitzarà el 2 de maig amb la celebració de l’acte de votacions.

D’acord amb l’article dotze dels Estatuts del Club són electores i electors les sòcies i els socis de ple dret amb les següents condicions: ser major d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures.

 PROCÉS ELECTORAL   

Presentació de Candidatures, normativa,....